Prepojenie slovenských médií na Facebook-u

Autor: Dalibor Bobok | 22.10.2015 o 13:12 | (upravené 13.11.2015 o 14:11) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  70x

Čo nám dokáže Facebook prezradiť o slovenských médiách? Existuje nejaký vzťah medzi alternatívnymi médiami a mainstreamovými?  V tomto blogu sa pozrieme na vzťahy medzi najväčšími slovenskými médiami na Facebooku.

Na odhalenie vzťahov medzi jednotlivými médiami využijeme metódy analýzy sietí. Táto metóda sa stáva čoraz populárnejšou, pretože dokáže vizualizovať komplexné vzťahy medzi množstvom jednotiek. V našom prípade sú jednotkami analýzy stránky slovenských médií na Slovensku. Na základe dát získaných z Facebooku sa nám podarilo vytvoriť dve vizualizácie, ktoré nám môžu poskytnúť cenné informácie o konaní a vzťahoch týchto médií. Dáta boli získané 11.8.2015. Ako je však vytvorený vzťah medzi jednotlivými médiami?

Facebook poskytuje správcom stránok na Facebooku možnosť lajknúť inú stránku. Motivácie k lajknutiu inej stránky môžu byť rôzne. Niekedy je správca jednej stránky správcom aj inej stránky. Inokedy ide o partnerské stránky, v prípade médií napr. Televízia Markíza a Doma. Ďalšou možnosťou je napríklad vyjadrenie sympatií k istej stránke. Nemôžeme zabudnúť ani na fakt, že užívatelia vidia lajky týchto stránok a preto administrátori využívajú tento nástroj na propagáciu iných stránok. V našom prípade to môže byť napríklad lajk medzi stránkou Nový Čas a Nový Čas pre ženy. Vzťah je teda vytvorený v prípade, ak jedna stránka lajkuje druhú. Šípka vo vizualizácií zobrazuje, odkiaľ kam smeruje tento lajk.

Základná charakteristika siete

Na vstupe bolo použitých 34 najväčších (počtom lajkov) slovenských médií, ktorých časť príspevkov sa venuje politike. Ide o pomerne zaujímavý mix médií, ktoré boli použité na vstupe. Vstupná vzorka zahŕňa najväčšie médiá na Slovensku, spravodajské weby, liberálne, konzervatívne, mainstreamové, ale aj alternatívne stránky. Ďalšie jednotky v sieti predstavujú stránky, ktoré patria medzi lajky analyzovaných stránok. Pokiaľ je teda HN Poradňa časťou siete, je to preto, že patrí medzi lajky inej stránky. Celkovo má teda sieť 502 jednotiek a 2463 vzťahov.

article_photo

Interaktívna verzia siete sa zobrazí kliknutím na obrázok.

Prvá vizualizácia zobrazuje smerovanú sieť, kde prostredíctvom šípok dokážeme určiť, ktorá stránka lajkuje ktorú. Farba jednotiek bola pridelená na základe tzv. modularity. Ide o mieru, ktorá detekuje komunity, resp. zhluky nachádzajúce sa v sieti. V prípade, ak je medzi stránkami množstvo vzájomných vzťahov, môžeme predpokladať, že patria do jednej skupiny a podľa toho im je pridelená farba. Tento jav môžeme prirovnať napríklad k vzťahom medzi dvoma rodinami. Je väčšia pravdepodobnosť, že v rámci jednej rodiny je viac vzájomných vzťahov ako vzťahov medzi dvoma rodinami. Pokiaľ by sme teda analyzovali sieť rodín žijúcich v jednej obci, je pravdepodobné, že táto miera by farebne rozlíšila jednotlivé rodiny.

Ďalšou vlastnosťou je veľkosť jednotiek v sieti. Veľkosť jednotiek zobrazuje počet lajkov danej stránky od ostatných stránok v sieti. Čím je stránka vizuálne väčšia, tým viacej stránok v sieti ju má medzi lajkami. 

Na detekovanie "vzdialenosti" medzi jednotlivými stránkami bol použitý algoritmus Force Atlas 2. Vzdialenosť je v analýze sietí relatívny pojem a väčšinou sa meria ako počet krokov, ktoré musí jednotka spraviť, aby sa dostal k druhej jednotke. Algoritmus Force Atlas 2 však vypočíta akúsi vzdialenosť medzi týmito prvkami na základe spoločných prepojení, ktoré prvky zdieľajú. Znamená to, že stránky, ktoré sú v sieti bližšie k sebe, majú podobnejšiu štruktúru prepojení, ako stránky, ktoré sú od seba vizuálne vzdialené. Takéto správanie môžeme prirovnať k umiestneniu množstva magnetov na jednu plochu. Stránky s podobnou štruktúrou lajkov budú k sebe priťahované, zatiaľ čo stránky s odlišnou štruktúrou budú od seba odpudzované, až kým sa celá plocha neustáli. Ak sa teda pozrieme na náš prípad, stránka GINN Martina Daňa je pomerne vzdialená od stránky SME. 

Aké závery môžeme vyvodiť z prvej vizualizácie?

1. Medzi jednotlivými stránkami slovenských médií na Facebooku je málo prepojení. Hustota siete má hodnotu 0,01, a teda sieť má len jednu stotinu možných prepojení medzi všetkými jednotkami v sieti. Väčšina zoskupení je tvorená na základe príslušnosti daných stránok k jednému vlastníkovi, produkčnému alebo vydavateľskému domu. Ako príklad slúži Televízia Markíza, ktorá je poprepájaná so stránkami Doma, Televízne noviny či reláciami vysielanými na TV staniciach Markízy. Tento jav je pozorovaný takmer v každom z analyzovaných médií. Rozdiel je napríklad vidieť pri stránke Stratégie, ktorá je prepojená s viacerými zoskupeniami, a tým vytvára tzv. hub, teda dôležitý uzol v sieti, ktorý zabezpečuje prepojenie alebo komunikáciu medzi oddelenými časťami siete. V prípade, že by bol tento prvok vyňatý zo siete, došlo by k odpojeniu viacerých zoskupení. V našej analýze je takýchto odpojených zoskupení viacero. Ide napríklad o Denník N či Topky.sk a ich projekty. Navyše niektoré zoskupenia sú časťou siete len vďaka jednému prepojeniu ich hlavného projektu. Napríklad zoskupenia okolo Pravdy či Teraz.sk by boli izolované zo siete, pokiaľ by stránka Stratégie neexistovala. Ak sa pozrieme na možné motivácie administrátorov stránok pri lajkovaní iných stránok, nastáva otázka, prečo sú tak významné médiá, ako Denník N či Topky.sk odpojené od siete? Na túto otázku sa pokúsime odpovedať v nasledujúcich riadkoch.

2. Všeobecným záverom vyplývajúcim z vizualizácie môže byť, že stránky médií na Facebooku, resp. ich admini nasledujú biznis model, v ktorom záleží, aby stránky spadajúce pod jedného vydavateľa boli medzi sebou poprepájané lajkami. Vplyvať na takéto správanie adminov stránok môže mať aj to, že lajknuté stránky sa môžu zobraziť ako odporúčané stránky pre užívateľov danej stránky. Z racionálneho hľadiska to môže znamenať, že stránky slovenských médií nelajkujú konkurenciu, aby sa vyhli prípadnému rastu lajkov konkurencie a zároveň zvýšili počet lajkov na projektoch, ktoré sú zastrešované touto stránkou. Aj preto sú niektoré zoskupenia úplne oddelené od siete, ako napr. v prípade projektov Denníka N či portálu Topky.sk. O vzťahoch rozhoduje administrátor stránky, ktorý môže byť súčasne aj administrátorom ďalších. Prípadne, stránka môže spadať do jedného vydavateľského domu čo vidieť napr. v prípade Nového Času a Aktuality.sk, kde obe médiá patria pod Ringier Axel Springer Slovakia. Z analýzy vyplýva, že ideologická podobnosť slovenských médií nie je dôležitým faktorom pre lajkovanie iného média. Takisto, lajkovanie za účelom vyjadrenia sympatií inému médiu je obmedzené na malý počet prípadov.

Výnimkou je zhluk alternatívnych médií na pravom konci siete. Tento zhluk je z hľadiska interpretácie analýzy veľmi zaujímavý. Ako najdôležitejšie prvky zoskupenia sa javia stránky GINN, Spravodajská Alternatíva a Slobodný vysielač. Stránka GINN v podstate zabezpečuje prepojenie s ostatnými prvkami v sieti cez prepojenie na stránky niektorých redaktorov TV JOJ. Zároveň sa zdá, že v tomto zhluku prevažuje viac názorová blízkosť niektorých médií ako biznis model. V každom prípade si však treba uvedomiť, že ide o motiváciu admina resp. vlastníka stránky ukázať vzťah medzi dvoma stránkami, a teda nie je možné robiť definitívne závery.

3. Sieť vykazuje znaky tzv. power-law distribution. Ide o jav, kde malé percento stránok má vysoký počet lajkov od iných stránok, zatiaľ čo sa v sieti vyskytuje aj množstvo stránok s malým počtom lajkov. Tento jav je zobrazený v nasledujúcom grafe. Na osi x je zobrazený počet stránok. Na osi y je zobrazené, koľko lajkov má daná stránka od ostatných stránok v sieti. Vidíme teda, že stránok s veľkým počtom lajkov je veľmi málo, zatiaľ čo stránok s malým počtom lajkov je exponenciálne viac.

 V analýze sietí ide o dôležitý jav, ktorý v podstate vylučuje náhodnosť prepojení a odzrkadľuje štandardné správanie sietí, kde populárnejšie stránky rastú exponenciálne a vytvárajú dôležité prvky v sieti, ktoré sú často zodpovedné za prenos informácií. V priemere má jedna stránka 4,90 lajkov od iných stránok. Medzi prvých 10 stránok s najväčším počtom lajkov patrí TV Markíza (48), Doma (45), Radio_FM (39), Televízne noviny Markíza (29), Stratégie (28), Mediálne.sk (24), RTVS (23), SME (23) a Televízia JOJ (23). Tieto čísla odrážajú správanie opísané v prvých dvoch záveroch, kedy stránky s najväčším počtom lajkov patria medzi hlavné projekty resp. zastrešujúce stránky ostatných prvkov v sieti.

Druhá vizualizácia zobrazuje rovnakú sieť, avšak s inými parametrami. 

article_photo

Interaktívna verzia siete sa zobrazí kliknutím na obrázok.

V tomto prípade už ide o nesmerovanú sieť, a teda nevidíme zdroj prepojenia medzi dvoma stránkami. Veľkosť prvku vo vizualizácií znázorňuje hodnota tzv. betweeness centrality. Tento výpočet určuje, koľkokrát sa jednotlivý prvok nachádza v najkratšej ceste pre prvky z jedného konca siete na druhý. Určí sa tak dôležitosť stránok a identifikujú sa mosty pri šírení informácií. Farba uzlov je založená na pomere medzi metrikou "Hovorí o tom" a počtom lajkov danej stránky. Na základe tohto môžeme vidieť zapojenie užívateľov na danej stránke. Spravidla platí, že (1) menšie stránky dosahujú vyššiu hodnotu "hovorí o tom" ako stránky s vyšším počtom lajkov. (2) Priemerná hodnota "hovorí o tom" facebookových stránok je okolo 5%. Vysoké zapojenie užívateľov je dôležité pre marketing jednotlivých stránok. V rámci médií je táto hodnota dôležitá , pretože zobrazuje úroveň zapojenia užívateľov s jednotlivými príspevkami. Hodnota vyjadruje dôležitosť príspevku zobrazením počtu užívateľov, ktorí sa dostali do interakcie s príspevkami danej stránky. Môžeme teda tvrdiť, že médiá s vysokou úrovňou zapojenia, prinášajú pre svojich fanúšikov dôležité správy, ktoré ich nútia lajkovať, komentovať alebo zdieľať tieto príspevky. Modrá farba znamená nízke zapojenie, a čím je farba červenšia, zvyšuje sa aj zapojenie užívateľov danej stránky. Treba však uviesť, že hodnota "hovorí o tom" je dynamická, zatiaľ čo vizualizácia ju zobrazuje len v jednom časovom bode. Existuje však nejaký vzorec pri stránkach s vyšším zapojením užívateľov?

Zistenia

Stránky v sieti boli rozdelené do nasledovných kategórií podľa analýzy ich aktivity na Facebooku:

 • Bulvárne médiá (Nový Čas, topky.sk, ...)
 • Regionálne médiá (hummené.info, košice:dnes, ...)
 • Mainstreamové neutrálne médiá (Teraz.sk, Spravodajstvo RTVS, ...)
 • Mainstreamové liberálne médiá (Denník N, SME, ...)
 • Mainstreamové konzervatívne médiá (.týždeň, TV LUX, ...)
 • Alternatívne médiá (Medzičas.sk, Slobodný vysielač, ...)
 • Magazíny (Preženu.sk, magazin.sk, ...)
 • Športové médiá (Športky.sk, Šport, ...)
 • Politici (Andrej Kiska, Daniel Lipšic)
 • Zábavné a oddychové stránky (Junior a Marcel, TV JOJ, ...)
 • Spoločnosti (FOXFORD, Triad Advertising, ...)
 • Ostatné (Zelená vlna, Živé.sk, ...)

Z pohľadu zapojenia užívateľov môžeme analyzované stránky rozdeliť viacerými spôsobmi. Pokiaľ by sme sa zamerali na stránky v sieti, ktoré zdieľajú politický obsah, tak mediánová hodnota ich "hovorí o tom" je vyššia (9,04) oproti stránkam s nepolitickým obsahom (0,82). Do istej miery to vyjadruje, že politika je dôležitým spúšťačom pre interakciu užívateľov na Facebooku.

Zaujímavejšie sú jednotlivé rozdiely medzi kategóriami médií, ktoré zdieľajú politický obsah. Mojou počiatočnou hypotézou bolo, že médiá s viac emotívnym, provokačným či ideologickým obsahom, budú dosahovať vyššiu hodnotu "hovorí o tom" ako médiá, ktoré sa snažia informovať o udalostiach neutrálne. Nasledujúca tabuľka ukazuje priemernú a mediánovú hodnotu "hovorí o tom" vybraných médií, ktoré zdieľajú politické správy.

KategóriaPočet médiíPriemer "hovorí o tom"Medián "hovorí o tom"
Bulvár1412,696,25
Regionálne512,6011,9
Liberálny mainstream1710,999,59
Alternatívne218,764,66
Neutrálny mainstream277,553,65
Konzervatívny mainstream35,666,33

Z tabuľky sú zjavné rozdiely medzi kategóriami médií, pričom z analýzy boli vylúčené dlhodobo neaktívne stránky, resp. stránky, ktoré nemali žiaden príspevok v analyzovanom období. Do istej miery sa dá tvrdiť, že médiá s viac emotívnym či ideologickým obsahom majú vyššie zapojenie na stránke ako neutrálne médiá. Najvyššie zapojenie je pri bulvárnych médiách, kde sa častejšie stretávame s viac emotívnym či provokačným obsahom. Vysoké hodnoty zapojenia sú aj v prípade liberálnych mainstremových médií a alternatívnych médií. Jedným z možných vysvetlení je, že obsah týchto stránok láka užívateľov lajkovať či diskutovať pod jednotlivými postami. Často môže dochádzať aj k medziideologickým diskusiám v rámci stránok, čo zvyšuje hodnotu zapojenia užívateľov.

Výnimkou môžu byť regionálne médiá, ktoré dosahujú vysoké zapojenie napriek neutrálnemu (niekedy emotívnemu) obsahu. Takisto zaujímavým zistením je nižšia úroveň zapojenia v rámci mainstreamových konzervatívnych médií. V oboch prípadoch môže hrať rolu aj veľkosť vzorky, ktorá nám nedovoľuje robiť odvážnejšie závery. Ďalšie limity, ktoré musia byť spomenuté pri tejto analýze sú, že (1) stránky boli rozdelené iba na základe subjektívneho hodnotenia autorom; (2) využívanie reklamy a finančné investície do podpory príspevkov môžu mať vplyv na výslednú hodnotu zapojenia užívateľov.

Zhrnutím tejto analýzy je, že väčšina slovenských médií na Facebooku postupuje na základe biznis modelu, a teda nelajkuje stránky konkurenčných médií napriek ich ideologickej blízkosti. Z toho vyplýva, že väčšina lajkov je medzi stránkami, ktoré sú projektmi rovnakej osoby či média. Zaujímavé je, že pre zoskupenie alternatívnych médií je dôležitejšie vyjadrenie sympatií a ideologická blízkosť stránky. Druhým dôležitým záverom je, že zapojenie na stránkach médií je vyššie v prípade stránok, ktoré majú emotívny, provokačný či ideologický charakter oproti stránkach s viac neutrálnym obsahom.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii Peter Kovařík.

PRIMÁR

Keď mejkap podráždi. Problémy, ktoré vyvoláva kozmetika

Vyberte si kozmetiku, ktorá nepoškodí pleť.


Už ste čítali?